با انواع مالیات در سوئد (F-tax و A-tax) آشنا شوید.

این مقاله حاوی اطلاعاتی درخصوص قوانین مربوط به ثبت‌نام مالیاتی برای F-tax یا به سوئدی F-skatt است. همچنین اطلاعاتی در مورد اینکه اگر به عنوان F-tax در اداره مالیات ثبت شوید، به چه معنا خواهد بود. این اطلاعات برای افرادی است که برای این نوع مالیات در اداره مالیات ثبت شده‌اند و برای افرادی که در ازای کار حقوق پرداخت می‌کنند. اطلاعات بیشتر را در سایت اداره مالیات به آدرس www.skatteverket.se. می‌توانید پیدا کنید.

F-tax و A-tax

انواع مالیات

در سوئد، دو نوع مالیات اولیه وجود دارد به نام‌های F-tax و A-tax. نوع و فرم مالیاتی که از طرف اداره مالیات برای شخص معین می‌شود، تعیین می‌کند که مالیات اولیه و سهمیه تأمین اجتماعی چطور باید به فرد پرداخت شود و چه کسی مشمول پرداخت می‌شود. شخصی که برای مالیات F-tax (کارآفرین) ثبت نام کرده است، مالیات اولیه و سهم تأمین اجتماعی‌اش را خودش باید پرداخت کند. حقوق بگیران و مستمری بگیران، معمولاً برای مالیات A-tax ثبت‌نام می‌شوند.


تصمیمات مربوط به مالیات اولیه

اداره مالیات سوئد تصمیم‌گیرنده کلی در مورد مالیات اولیه است. فردی که می‌خواهد برای F-tax ثبت‌نام کند باید در اداره مالیات سوئد اقدام به این کار کند. برای ثبت‌نام به عنوان مالیات‌دهنده F-tax باید فعالیت تجاری سابق خود را ادامه دهید یا قصد انجام فعالیت جدیدی را داشته باشید. شخصی که برای مالیات F-tax ثبت‌نام نکرده باشد، به عنوان پیش‌فرض برای مالیات A-tax ثبت نام شده است. بنابراین یک شخص حقیقی یا حقوقی که کارآفرین است اما برای مالیات F ثبت نشده است به طور پیش‌فرض مالیات A دارد.

اگر مالیات مقدماتی پرداختی از طریق کسر مالیات به طور کامل مالیات نهایی را پوشش ندهد، ممکن است شخصی که مالیات A دارد ، لازم باشد مالیات A را نیز پرداخت کند. بنابراین مالیات ویژه A، تکمیل‌کننده مالیات A "عادی" است.

اشخاص حقیقی که هم از طریق اشتغال و هم از فعالیت تجاری درآمد دارند می‌توانند برای مالیات F و مالیات A ثبت‌نام کنند. به این نوع مالیات FA گفته می‌شود.


23 views0 comments

Recent Posts

See All